• Covid afgelast

Op De-Marktmeester.nl vindt u informatie over en kunt u reserveren voor het evenement van uw keuze van diverse organisatoren.

De kinderen kunnen tussen 08:00u en 10:00u een kleedje afhalen bij één van de medewerkers van De-Marktmeester.nl nabij de molen. Het formaat van de kleden zijn + 2m x 1,7m. Het formaat van de kleden is dusdanig gekozen dat als de kleden met de lange zijde tegen de stoeprand worden geplaatst er bij eventuele calamiteiten voldoende ruimte op straat overblijft zodat hulpdiensten zonder al te veel problemen kunnen passeren. Het is daarom ook alleen toegestaan om de handelswaar op de kleden te plaatsen. Ook bij deelname aan de kinderkleedjesmarkt geldt dat na deelname de plek schoon achtergelaten dient te worden en dat er dus geen afval of handelswaar achtergelaten mag worden. (ook niet naast de afvalbakken van de gemeente)

De Kinderkleedjesmarkt* duurt van 08:00u tot uiterlijk 16:00u. (Kinderen zijn niet verplicht om de gehele dag te deel te nemen. Zij mogen, als zij naar huis willen, hun kleedje ook eerder inleveren)

Kosten voor deelname: € 5,00 per kleedje. (Dit bedrag is inclusief € 2,00 borg welke de kinderen retour ontvangen als zij hun kleedje weer inleveren)

Reserveren voor deze Kinderkleedjesmarkt is niet mogelijk.


*) Zoals de naam reeds aangeeft is dit deel van de markt bestemd voor Kinderen tot 13 jaar. Zij zijn de deelnemers dan wel de handelaren, toezicht door ouders is toegestaan en zelfs gewenst maar het is zeker niet de bedoeling dat de ouders de handel gaan drijven.


­